Hindari Transaksi Riba | DiaryHijaber.com

Writer : Someone Editor : Someone

Hindari Transaksi Riba

685 kali dilihat

Assalamualaikum Hijabers Indonesia. Dalam artikel kemarin, kita sudah membahas tentang hukum riba. Ternyata, hal-hal lain yang juga dilarang dan termasuk riba adalah segala macam hubungan atau kesepakatan yang tidak sah, seperti pengolahan sebidang tanah dan berupaya untuk memperoleh hasil dari bagian tertentu dari tanah tersebut.

Disamping sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al Qayrawani dalam risalahnya, menjual perak dengan menukar perak secara langsung dimana salah satu pihak memberi lebih besar (banyak) dari yang akan diterima, hal ini juga merupakan riba.  Menjual emas dengan emas, namun salah satu pihak memberi lebih besar dari yang telah ia terima juga merupakan riba. Tidak halal menukar emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali, jumlahnya sama dan secara langsung.

Tidak ada bahaya dalam proses penukaran buah-buahan dan sayur-sayuran dan barang lain daripada tidak dapat disimpan, sementara satu pihak memberi lebih kepada pihak lain bahkan bila barang-barang itu sama jenisnya dengan cara penukaran langsung. Tidak dihalalkan bagi satu pihak memberi lebih kepada pihak lain bila barang-barang itu sama jenisnya dan dapat disimpan seperti buah-buahan kering dan rempah-rempah lain, bahan makanan dan minuman kecuali air.

Tidak berbahaya bahan makanan yang dibeli secara kredit, kemudian dijual lagi sebelum diambil. Tidak berbahaya melakukan pembelian terhadap penjualan kembali dengan harga tertentu atau penarikan kembali pembelian bahan makanan yang telah diukur sebelum diambil.

Setiap pembelian atau kontrak sewa yang mengandung risiko atau tidak menentu tentang harga dan objek pembelian dan waktu pembayaran dianggap tidak halal.

Tidak dihalalkan penjualan yang tidak menentu, juga menjual barang yang tidak jelas.  Disamping itu juga, tidak dihalalkan menjual barang yang waktu pembayarannya tidak jelas.

Semoga kamu dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dan menghindari riba. Agar kehidupanmu penuh berkah dan harta benda bernilai di sisi Allah. Janji kesejahteraan di dunia dan akhirat akan diberikan kepada orang yang berhenti melakukan tindakan kejahatan.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." - QS Ali Imran (3):130.

Jadi Hijabers, dengan kita memahami riba, kita dapat lebih berhati-hati untuk segala bentuk apapun transaksi keuangan. Jangan sampai kita tanpa sadar terjerumus dengan riba. Naudzubilahiminzalik.

 

Sumber A.Rahman, 1996 tentang Muamalah.RELATED ARTICLE