Agar Salat Kita Sah dan Sempurna | DiaryHijaber.com

Writer : Someone Editor : Someone

Agar Salat Kita Sah dan Sempurna

549 kali dilihat

Salat adalah kewajiban utama bagi seorang muslim atau muslimah. Salat juga merupakan amalan yang akan pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Karena itu kita perlu mengetahui bagaimana cara agar salat  kita bisa didirikan dengan baik. Karena itu, kita perlu menepati syarat wajib, syarat sah serta rukun salat. Selain itu kitapun harus mempelajari tentang beberapa hal yang membatalkan salat.


1.     Syarat wajib salat. Terdiri dari :

a.      Islam.

b.    Baligh atau mencapai usia dewasa. Bagi wanita dikatakan baligh apabila telah keluar darah haid. Dan untuk laki-laki ketika berusia 15 tahun atau telah keluar sperma.

c.       Berakal.

d.      Tidak dalam keadaan haid atau nifas.

e.      Telah sampai dakwah tentang salat kepadanya.

 

2.     Syarat sah salat. Terdiri dari :

a.     Suci dari hadas kecil dan hadas besar.

b.     Suci badan, pakaian dan tempat salat dari berbagai macam najis.

c.  Menutup aurat. Aurat laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut, sedangkan bagi perempuan semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan.

d.     Menghadap kiblat.

e.     Sudah masuk waktu salat.

Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan rukun salat, yaitu setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat salat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka salat pun tidak teranggap secara syar’i dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi.

3.     Rukun salat terdiri dari :

a.     Berdiri bagi yang mampu

b.     Takbiiratul-Ihraam,

c.      Membaca Al-Fatihah pada setiap rakaatnya,

d.     Ruku’,

e.     I’tidal setelah ruku’,

f.       Sujud dengan anggota tubuh yang tujuh sebanyak dua kali dengan tuma’ninah,

g.     Duduk diantara dua sujud,

h.     Thuma’ninah (tenang) dalam semua amalan,

i.       Tertib rukun-rukunnya,

j.       Tasyahhud Akhir,


Continue reading on next page...RELATED ARTICLE